Verkning

Verkning


Jag utför hovvård enligt SANHCP’s verkningsmodell som bygger på att det finns en unik naturlig hovform för varje individuell hov.

En naturlig hovform skapar förutsättningar för att du får en hållbar häst och gör det möjligt för hästen att själv läka ut de flesta hovproblemen samt motverkar uppkomsten av nya.


Min syn på hovvård är att den skall vara förebyggande och att man ska hinna stoppa problem i

hoven som kommer upp i tid, jag rekommenderar att verka sin hästs hovar var 4-6:e vecka.


Varför verka hoven så ofta?


Om hovvården eftersätts kommer den naturliga hovvården inte att fungera.


T.ex. en häst som drabbas av akut fång och har lång hovvägg i tån får en större skada i hoven

(hovbensrotation) än en hov som är i balans. Detta medför att rehabiliteringstiden blir längre

för en

ovårdad hov.


Har hästen fått tex hålvägg eller lamellrandröta måste det behandlas innan bakterier hunnit ta sig upp för högt i hoven. Bättre att stoppa eventuell lamelllrands röta tidigt, bättre ju mindre man behöver öppna upp och snabbare växer ny hovvägg ner med en frisk lamell. 


Hästar får lätt lång tå och gör att hästen kan bli snubblig, med täta intealler kan man hålla tån kort och hästen får en bra överrullning i sin hov.


Svaga/understuckna trakter är också väldigt vanligt hos hästar med lång tå och påverkar hovens balasn och även upp i musklerna på hästen.En dålig och en bra elastiskputa.