Pris

 Priser 

Gäller från den 1/8-2022

Ordinarie besök/Barfota verkning - En verkning av din häst tar i regel 30 -60 minuter.


Shettis/föl 450:-

Mellan 600:- 

Stor/tunghäst 750:-


Första besök/Ta av skor 

Första besöket kräver en längre tidsåtgång då jag fotograferar, berättar och vi lägger upp en plan för din hästs hovar.


Shettis 600:-

Mellan 750:-

Stor/tughäst 900:-


(Stor/tung häst - Nordsvensk och uppåt)


Barfota verkning utöver ordinarie tid 365:-/timmen.

Boots utprovning 365:-/timmen.


Milersättning 35:-/milen