Probihorse - Kisel Bionit

Probihorse - Kisel Bionit


Kisel Bionit för hästar är ett 100% naturligt tillskott av högsta kvalitet (hög renhet).Kisel Bionit

består av en lersten med hög absorptionskapacitet. Den är ph-balanserande.

Vid försurning av mage/tarm behövs ibland hjälp med ett pH-värde som gör att tarmfloran kan

fortsätta att arbeta ostört (förhindrar invärtes försurning). Kisel Bionit binder upp ett stort antal

skadliga ämnen (ammoniak, svavel och mykotoxiner) och kan på det sättet bidra till att avlasta levern.


Kisel Bionit hjälper


Kisel Bionit skyddar djuren mot mykotoxiner på ett naturligt sätt.

Det har en positiv effekt på matsmältningssystemet. Det består till 100% av naturlig montmorillonitlera

med hög renhet, sk food grade.

Kisel Bionit absorberar mykotoxinerna så att de bildar ett stabilt komplex, sk “lock and key” effekt, och kommer på så sätt ut ur djurets kropp. På så sätt skyddas djurets matsmältningssystem från de skadliga effekterna av mykotoxinerna och underlättar för levern.


Vi rekommenderar att man ger Kisel Bionit vid behov i ca tre månader för att sedan göra uppehåll på tre månader. Man kan sedan börja om igen om man upplever att behovet finns. Kombinera gärna Kisel Bionit med Vital Probihorse och/eller Flytande Probihorse. Vid stabiliserat pH-värde i mage/tarm kan de goda mikroorganismerna trivas och etablera sig.


Vad är mykotoxiner?


Mykotoxiner är skadliga substanser som producerar av olika mögelsporer (vanligast är aspergillus, pencillium (penselmögel) och fusarium). De uppkommer ibland i hö och i vissa miljöer och under vissa omständigheter och temperaturer växer de snabbt på grödor och kontanimerar dem med mykotoxiner. En del av dem kan övervintra på rester från förra årets skörd och på sätt infektera nästa års skörd. Kontanimering kan även uppkomma under förvaring.En daglig tillsats av Kisel Bionit optimerar näringsämnenas absorbtion och förbättrar spillningens konsistens.


  • Ger naturliga fibrer och har positiv effekt på matsmältningssystemet
  • Binder skadliga substanser som mykotoxiner och tungmetaller
  • Reducerar diarré orsakad av tex hösilage eller obalans i mikrofloran i betesmarker
  • Skyddar tarmfloran och stabiliserar hälsan
  • Genom minskad mängd lös avföring förbättras luften i stall/ladugård
  • Stärker djurets immunsystem
  • Skapar ett balanserat pH-värde i tarmen


Många upplever att Kisel Bionit underlättar vid pälsfällning, sättning av hårrem och stöttar upp vid sommareksem.


Dosering då veterinär ej annat föreskriver:


5 - 10 ml/100 kg häst blandas väl tillsammans med övriga fodertillskott.

Innehåll: 100 % naturlig bentonit av typen montmorrillonite(varav 57% är ren kiseldioxid).

Greenfoots Kisel Bionit innehåller inga andra substanser och ingen karens. Den är av högsta food grade kvalitet, A+BESTÄLLNING


Produkterna från Probihorse beställs hem allt eftersom folk beställer, kommer ha ett mindre lager hemma. Följ mig på Facebook och Instagram för att inte missa när jag kommer lägga beställningar/har hemma.


Produkterna kommer finnas att hämta i Våmhus och Älvdalen. Tas självklart med ut till kunder eller möt upp mig på någon tur.